Over uw portaal

Alle vragen

Alle antwoorden

Hier vindt u alle vragen en antwoorden over het portaal.
Heeft u een vraag over een ander onderwerp? Kijkt u dan op de pagina: "overzicht alle vragen".

Vraag: Welke stappen moet ik allemaal uitvoeren op het portaal?

Antwoord: De stappen op het portaal zijn heel gemakkelijk gemaakt. Na het inloggen zijn er maar drie stappen.

 • Selecteren van uw ingevulde Attestatie de Vita
 • Opdracht geven tot het uploaden van dit document
 • Uw upload bevestigen

 • In het portaal is meer uitleg beschikbaar voor de uit te voeren stappen

  Vraag: Wat is er op het portaal te zien?

  Antwoord: Op uw portaal zijn naast uw persoonsgegevens ook de stappen zichtbaar voor het uploaden van uw levensbewijs. Eventuele eerder geüploade documenten kunt u daar ook nog inzien. Meer niet. En dat is ook niet nodig. Alle informatie staat verder op deze publieke website.

  Vraag: Kan ik ook een blanco Attestatie de Vita downloaden op mijn portaal?

  Antwoord: Ja dat kan, maar u hoeft niet te wachten tot u bent ingelogd. U kunt een blanco Attestatie de Vita ook downloaden op onze "download" pagina.

  Vraag: Hoe moet ik het document uploaden?

  Antwoord: U klikt daarvoor op het symbool met de pijl naar boven, zoals hiervoor aangegeven. Daarna wordt u gevraagd welk bestand u wilt kiezen. Afhankelijk van het apparaat waarmee u bent ingelogd (computer, tablet of smartphone) en hoe u uw Attestatie de Vita heeft gedigitaliseerd kiest u voor één van de twee opties "een bestand selecteren" of "een foto maken". Waarschijnlijk moet u dit nog bevestigen, maar ook dat is afhankelijk van het apparaat waarmee u bent ingelogd.

  Bent u hier niet goed mee bekend, vraag dan een familielid of een bekende om u te helpen.

  Vraag: Ik zie mijn persoonsgegevens op mijn portaal. Hoe komen jullie daaraan?

  Antwoord: Uw persoonsgegevens hebben wij ontvangen van uw pensioenuitvoerder. Om de Attestatie de Vita aan u te kunnen verzenden hebben wij uw persoonsgegevens, postadres en mailadres gekregen.

  Vraag: Hoe zit het met mijn privacy?

  Antwoord: Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, namelijk het opvragen van het levensbewijs. Uw persoonlijke gegevens zijn ook niet van ons en worden ook nooit ons eigendom. Deze blijven eigendom van u en zijn de verantwoordelijkheid van uw pensioenuitvoerder. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht of gegeven aan of gedeeld met andere partijen.

  Vraag: Is het portaal veilig?

  Antwoord: Ja. Het portaal is zeer veilig. Omdat wij veel persoonsgegevens verwerken worden aan onze beveiliging de hoogste eisen gesteld. En die leven wij strikt na. Zo beschermen wij uw persoonsgegevens en zorgen wij voor uw veiligheid en die van onze klanten.

  Vraag: Over het portaal - Hier is ruimte voor nog een vraag

  Antwoord: Stel ons uw vraag en wij vullen de rubriek met veelgestelde vragen aan.

  Naar het overzicht met vragen