Het invullen van uw Attestatie de Vita

Dit kunt u niet zelf doen

Maar u kunt wel zorgen dat het goed gaat

Er zijn een aantal zaken bij het vernieuwen van uw Attestatie de Vita die u niet zelf kunt of mag doen. Eén daarvan is het invullen van het document. Maar u kunt er wel voor zorgen dat dit voor u gedaan wordt. Hoe? Dat leest u hier.

Let op! U kan uw Attestatie de Vita niet zelf invullen

Het invullen van uw Attestatie de Vita kunt u niet zelf doen. Dit moet gedaan worden door een bevoegde autoriteit. Bij voorkeur door een medewerker van de lokale burgerlijke stand of de Nederlandse Ambassade. Als deze niet in uw land aanwezig zijn of u moet daar te ver voor reizen dan mag het formulier ook worden ingevuld door een lokale autoriteit zoals een notaris, een politiefunctionaris of een arts.
Bij het invullen is het van belang dat alle vermelde gegevens volledig, juist en naar waarheid worden ingevuld.

Datum, handtekening en officiële stempel is nodig

Nadat alle rubrieken volledig zijn ingevuld dient de Attestatie de Vita voorzien te worden van een datum, de naam van de ondertekenaar, een handtekening en officiële stempel. Zonder deze gegevens wordt de Attestatie de Vita tijdens de beoordeling niet geaccepteerd als geldig bewijs.
Hieronder ziet u een voorbeeld met uitleg welke onderdelen ingevuld moeten worden. Op de tweede pagina van uw Attestatie de Vita vindt u ook een vertaling van de in te vullen rubrieken.

Voorbeeld in te vullen onderdelen

Onderaan deze pagina ziet u een voorbeeld van blanco Attestatie de Vita waarbij de in te vullen onderdelen genummerd zijn van 1 tot en met 4. De uitleg van deze nummers is als volgt:

1

Dit is de ruimte voor uw naam, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer (BSN) zoals deze bij uw pensioenuitvoerder bekend zijn.

2

Dit is de ruimte voor uw huidige adres. Dit moet altijd ingevuld worden. Ook als uw adres niet is gewijzigd.

3

Dit is de eigenlijke verklaring: het bewijs dat u in leven bent. Dit wordt ingevuld door de bevoegde autoriteit.

4

Dit is de ruimte voor de ondertekening. Hier komt de naam van de ondertekenaar, de datum, de plaats, de handtekening én een officiële stempel.

Let op dat alle gegevens worden ingevuld en dat de Attestatie de Vita wordt voorzien van een datum, handtekening en officiële stempel.

U kunt dit niet zelf doen. Dit moet gedaan worden door de lokale autoriteit.