Het resultaat van onze beoordeling

Alles akkoord?

Hartelijk dank! U bent klaar

De laatste stap van onze beoordeling is het resultaat met u delen. Direct nadat onze beoordeling klaar is, sturen wij u een mail met het resultaat. Hieronder leest u wat u kunt verwachten.

Wat als het document niet akkoord is?

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iets niet goed is aan de Attestatie de Vita. In dat geval krijgt u van ons een bericht met het verzoek om deze fout te corrigeren. Het kan dan gaan om één van de eerder genoemde beoordelingscriteria zoals:

  • De foto is niet goed leesbaar omdat deze bijvoorbeeld onscherp is
  • Er ontbreekt een belangrijke handtekening
  • Uw heeft een te oude Attestatie de Vita opgestuurd
  • etc.

Corrigeer indien nodig de gemelde fout

Er is geen reden tot paniek. Het gebeurt wel vaker dat een Attestatie de Vita niet in één keer volledig bij ons binnen komt. U kunt de geconstateerde fout meestal zelf (laten) herstellen en dan het document nogmaals uploaden. En bovendien heeft u er alle tijd voor.

Tot twee maanden na onze eerste mail kunt u er voor zorgen dat wij uw Attestatie de Vita ontvangen.

Alles akkoord? Hartelijk dank. U bent klaar!

In 99% van de gevallen gaat het gewoon goed en is de aangeleverde Attestatie de Vita akkoord. U ontvangt direct na onze beoordeling van ons bericht als het document akkoord is.

Daarnaast informeren wij uiteraard ook uw pensioenuitvoerder over uw "in leven zijn". Van dat bericht ontvangt u ook een kopie.

Daarmee is uw pensioenuitkering voor de komende periode (meestal één jaar) weer geregeld. En kunt u weer aandacht besteden aan de leukere dingen in het leven.