De beoordeling van uw Attestatie de Vita

Is alles ingevuld? En goed leesbaar?

Wij beoordelen op de volgende categoriën

Na ontvangst van uw Attestatie de Vita beoordelen wij normaal gesproken binnen 2 werkdagen uw document.
Wij letten daarbij op de volgende vier categoriën:

 • Leesbaarheid
 • Volledigheid
 • Juistheid
 • Actualiteit

 • Hieronder leest u meer informatie over de manier van beoordelen.

  De leesbaarheid van het document

  Volledig zichtbaar

  Is uw hele Attestatie de Vita zichtbaar? Zijn er geen delen van het document buiten de foto terecht gekomen?

  Het is niet erg als de foto iets te ruim is genomen zolang alle delen, inclusief de barcode, zichtbaar zijn. Te smal is vaak wel een probleem omdat daarmee de kans bestaat dat er delen wegvallen.

  Scherpte & Focus

  Is uw foto of gescande document scherp genoeg? Is de foto niet "bewogen". Bekijk uw document eerst zelf voordat u het aanbiedt. Als ú alle informatie goed kunt lezen dan is het waarschijnlijk goed genoeg.

  Twijfelt u? Scan het document dan nogmaals of maak een nieuwe foto.

  Belichting

  Is uw foto niet te licht of te donker? Bekijk uw document eerst zelf voordat u het aanbiedt. Als ú alle informatie goed kunt lezen dan is het waarschijnlijk goed genoeg.

  Twijfelt u? Scan het document dan nogmaals of maak een nieuwe foto.

  Zijn uw persoonsgegevens volledig ingevuld

  Naam - geboortedatum - geslacht - burgerservicenummer

  Uw naam, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer moeten zo volledig mogelijk zijn ingevuld en overeenkomen met de gegevens zoals deze bekend zijn bij uw pensioenuitvoerder en/of zoals deze staan vermeld op uw paspoort of identiteitsbewijs.

  Uw actuele adres

  Vul hier uw huidige adres in. Dit bevat meestal een straatnaam, huisnummer, postcode en plaats. Daarnaast soms een regio of provincie en uiteraard het land waar u woont. Vul dit zo volledig mogelijk zodat ook papieren post van uw pensioenuitvoerder bij u terecht kan komen.

  Belangrijk! Is de ondertekening juist en volledig

  De juiste bevoegde instantie

  Niet iedereen mag een levensbewijs afgeven. Personen die een levensbewijs af mogen geven zijn:

  Een medewerker van de burgerlijke stand; een medewerker van de Nederlandse Ambassade; een notaris; een dokter of een politiefunctionaris.

  Uw buurman of een familielid is geen bevoegde autoriteit.

  De naam en handtekening van de ondertekenaar

  De naam en handtekening van de bevoegde persoon mag niet ontbreken. Deze zijn, samen met de officiële stempel, het bewijs dat uw verklaring is ondertekend door een bevoegde autoriteit.

  Officiële stempel aanwezig

  De officiële stempel is het bewijs dat uw levensbewijs is afgegeven door een officiële instantie. Bij een uitgeprint exemplaar uit het bevolkingsregister (standaard document) is het logo of waarmerk en een handtekening van de medewerker van de burgerlijke stand vaak voldoende.

  En tot slot: Is de Attestatie de Vita actueel genoeg?

  De datum van ondertekening

  De datum van ondertekening is belangrijk. Daarmee wordt bepaald of Attestatie de Vita actueel genoeg is of dat er een nieuw exemplaar aangevraagd moet worden.
  Documenten met een datum van meer dan 2 maanden oud zijn niet geldig. U dient dan een nieuwe Attestatie de Vita te laten invullen.