Een nieuwe Attestatie de Vita?

Alle stappen in beeld

Van het begin tot het eind

Heeft u een verzoek ontvangen om een nieuwe Attestatie de Vita op te sturen? Hier leest u waarom dit zo belangrijk is. Ook vertellen we u waarom u dit verzoek van ons hebt ontvangen. Benieuwd welke stappen er allemaal zijn? Ook dat sommen we voor u op.

Tijd voor een nieuwe Attestatie de Vita

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan wil uw pensioenuitvoerder graag weten of u nog in leven bent. Daarom ontvangt u periodiek (meestal jaarlijks) een verzoek van uw pensioenuitvoerder om aan te tonen dat u nog leeft. U doet dit door het toesturen van een document waarmee wordt aangetoond dat u nog leeft: deAttestatie de Vita.

Een Attestatie de Vita is een speciaal document dat u moet laten invullen door de bevoegde autoriteit. Daarmee toont u aan dat u nog in leven bent. Een officieel levensbewijs uit een landelijk bevolkingsregister, verstrekt door de bevoegde lokale autoriteit, volstaat ook.

Toesturen van uw Attestatie de Vita is belangrijk, want alleen als u kan aantonen dat u nog in leven bent heeft u recht op doorbetaling van uw pensioenuitkering. Doet u dit niet, dan wordt de uitkering van de pensioenaanspraken gestaakt en uiteindelijk beëindigd. Het is dus zeer belangrijk dat u aan dit verzoek gehoor geeft.

Waarom krijgt u dit verzoek van ons

Voorheen ontving u dit verzoek waarschijnlijk rechtstreeks van uw pensioenuitvoerder. Tegenwoordig maken steeds meer pensioenuitvoerders gebruik van de website attestatiedevita.nl®

attestatiedevita.nl® is gespecialiseerd in het opvragen, ontvangen en beoordelen van de levensbewijzen. Daarom krijgt u dit bericht van ons en niet meer van uw pensioenuitvoerder of AOW verstrekker.

Indien u van ons een mail heeft ontvangen verzoeken wij u om uw Attestatie de Vita aan ons op te sturen. In de mail zit ook een blanco exemplaar. Dit exemplaar kunt u uitprinten en meenemen naar de bevoegde autoriteit om dit te laten invullen.

Benieuwd of ook uw pensioenuitvoerder van onze diensten gebruik maakt? Kijkt u dan in de lijst met aangesloten pensioenuitvoerders zodat u zeker weet dat wij u niet zomaar een verzoek sturen.

De uit te voeren stappen op een rij

Het (laten) invullen van uw Attestatie de Vita bestaat uit een aantal stappen. Hieronder vindt u een korte opsomming van deze stappen. Op de volgende pagina's leest u per stap wat er precies van u wordt verwacht of wat er door anderen gedaan wordt.

Door u vooraf:

1) Downloaden
2) Uitprinten
3) Afspraak maken

Door een bevoegd persoon:

4) Laten invullen

Door u op het portaal:

5) Digitaliseren
6) Uploaden

Door ons:

7) De beoordeling
8) De goedkeuring
9) De bevestiging