Privacy Statement

Privacy statement

Bij attestatiedevita.nl® ontvangen wij voor onze werkzaamheden veel persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, namelijk het opvragen van het levensbewijs. De persoonlijke gegevens zijn ook niet van ons en worden ook nooit ons eigendom. Deze blijven eigendom en verantwoordelijkheid van onze opdrachtgevers.

Ook de persoonsgegevens die wij rechtstreeks en voor andere doeleinden ontvangen behandelen wij met de hoogste zorgvuldigheid. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht of gegeven aan of gedeeld met andere partijen.

Geheimhoudingsverklaring personeel

Veel van onze personeelsleden hebben direct of indirect toegang tot persoonlijke gegevens die wij verkrijgen vanuit onze opdrachtgevers. Daarom is ieder personeelslid gescreend en verlangen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG). Daarnaast is elk peroneelslid verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Bij overtreding zal de overtreder overeenkomstig de wet worden vervolgd.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben of hebben gehad.
Uiteraard informeren wij ook u in zo'n geval.

Indien u van mening bent dat uw privacy is geschonden en u wilt dit met ons bespreken, mailt u dan uw opmerking naar privacy@attestatiedevita.nl. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Team attestatiedevita.nl®