Disclaimer

Disclaimer

attestatiedevita.nl® beoordeelt alle, in opdracht van de uitkerende instanties, ontvangen documenten met de uiterste nauwkeurigheid. Op basis van de door ons ontvangen informatie geven wij een advies over de continuering dan wel de beëindiging van de (periodieke) betaling aan personen in het buitenland.

De uiteindelijke beslissing over continuering of beëindiging ligt echter niet bij ons, maar bij de uitkerende instantie. Op geen enkele manier zijn wij verantwoordelijk voor de gevolgen van de doorbetaling of beëindiging ervan. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade als gevolg van een besluit tot doorbetaling dan wel beëindiging. Niet door de uitkerende instanties en ook niet door de ontvangende partij.

Eventuele geschillen of klachten kunt u melden bij: klachten@attestatiedevita.nl waarna wij binnen 5 werkdagen met u contact opnemen.

Team attestatiedevita.nl®